Kinek ajánljuk az Identity-t?

Fiatalok

Kiadó/Publisher: Investment Kft.

Fiataloknak:

A játékot elsősorban fiatalok veszik. Sok házibuliban, baráti összejövetelen ad lehetőséget igényes, tartalmas szórakozásra. Alkalmat ad a fiataloknak az ismerkedésre egy mélyebb szinten, mint az a mindennapi érintkezésben megszokott. Így a párválasztást is tudatosabbá teheti.

Mire használható a játék a fiatalok körében?

 • egymásra figyelés megtanítására
 • egymás elfogadásának a megtanítására
 • célok megtalálásához
 • önismeret fejlesztéshez
 • önbizalom erősítéshez
 • fiatalok közötti bizalom erősítéséhez
Felnőttek

Felnőtteknek:

Mivel nagyon kevés felnőtteknek szóló társasjáték van, az Identity kitüntetett helyet foglal el a felnőttek szórakoztatásában.

Mire használható a játék a felnőttek körében?

 • egymásra figyelés megtanítására
 • egymás elfogadásának a megtanítására
 • önismeret fejlesztéshez
 • önbizalom erősítéshez
 • egymás közötti bizalom erősítéséhez
Család

Családoknak:

Tapasztalataink szerint a játék másik fontos vásárlói a nők, akik beviszik a játékot a családokba. Tudomásunk szerint sok család karácsony estéin is visszatérő, melegséget adó vendég az Identity. Megnyitja a családtagok között esetleg már régóta bedugult kommunikációs csatornákat. Lehetőséget biztosít elfojtott, kapcsolatokat mérgező konfliktusok kibeszélésére, biztonságos keretek között.

Mire használható a játék a családok körében?

 • egymásra figyelés megtanítására
 • egymás elfogadásának a megtanítására
 • önismeret fejlesztéshez
 • önbizalom erősítéshez
 • családtagok közötti bizalom erősítéséhez

Iskoláknak:

Mire használható a játék a diákok körében?

 • agresszió kezelésére
 • önfegyelem fejlesztésére
 • egymásra figyelés megtanítására
 • egymás elfogadásának a megtanítására
 • proaktivitás fejlesztésére
 • célok megtalálásához
 • önismeret fejlesztéshez
 • önbizalom erősítéshez
 • bizalom kialakításához pedagógus és diák között
 • diákok közötti bizalom erősítéséhez

Tapasztalatok az Identity-vel játszó iskolásokkal kapcsolatban:

16-20 évesekkel kb.15 alkalommal játszottam, volt, hogy csak kettesben. Élvezték, hogy mások megismerésére kapnak teret. Úgy tapasztaltam, hogy a kölcsönös megismerés lehetősége erősíti a bizalmat köztem és a diákok között. Az agresszív viselkedéssel kapcsolatban azt tapasztaltam, hogy az egyéni figyelmet megkapva, a meghallgatás csökkenti a feszültséget a diákokban. Lassan oldódnak, de hosszabb játékidő után nagyon jó hangulat, bizalom alakult ki. Megtanulták megosztani magunkat, verbális készség, figyelem, meghallgatási készségük erősödött.

– Sütő Magdolna
Játékvezető pszichológus

9-10-dikes, 15-16 éves szakmunkástanulókkal játszottam.
Rossz körülmények között élő, rossz tanuló, gyenge képességű lányokról van szó. Élvezték, a játékot, kérték, hogy ismét játsszunk. Elpanaszolták a problémáikat, és egyre jobban figyeltek egymásra is. Élvezték, hogy magukról beszélhetnek, és a tanár is beszél magáról – új oldaláról meg lehet ismerni. Viszonyuk hozzám sokkal jobb lett- rájöttek, hogy én is ember vagyok.

– Uszanov Judit
Játékvezető tanár

Ezt mondták a gyerekek:

Többet megtudunk egymásról. Könnyebben ki tudjuk fejezni az érzéseinket a másik előtt egy idő után. Tanulságos az embereket összehozó játék.

Úgy mondom el a problémáimat, hogy közben játszom. Néha olyanokat is el tudok mondani amit a legjobb barátomnak sem.

Olyan dolgokat tudtam meg a barátnőmről amit nem is gondoltam. Segített abban, hogy könnyebben tudok magamról beszélni.

Segített kibontakozni,érdekes elgondolkodtató kérdések,segített felidézni régi emlékeket jókat és rosszakat. Jó elmondani olyan dolgokat amiről nem igazán szoktunk beszélni.

Vannak olyan kérdések amik mintha személyre szólnának. Nekem sok jó tanácsot adott miközben hallgattam a társaimat. Van amelyiket be is tartottam és ez segített előre haladni.
</blockquote

Iskolások

Mire használható a játék a tanárok körében?

 • bizalom erősítéséhez a tanárok között
 • egymás jobb megismeréséhez
 • kapcsolatok erősítéséhez
 • együttműködés fejlesztéséhez
 • egymás nagyobb mértékű elfogadásához
 • proaktivitás fejlesztésére
 • célok megtalálásához
 • önbizalom erősítéshez
 • önismeret fejlesztéshez

Ezt mondták a tanárok:

Nagyon-nagyon régen játszottam társasjátékot. Az asztalon, amikor megláttam nem is értettem, hogy mi célból van itt. A „pszichológiai” felirat megijesztett picit, verítékezett a kezem. Féltem, hogy mi derül ki rólam. Az első kőr feloldotta a gátlásom, és ezen félelmem. Az őszinte véleménynyilvánítás miatt a kollégákról értékes ismereteket szereztem. Inspirált, hogy magam is őszintén elmondjam az érzéseim.

– Mészáros Róbert
Tanár

Az első reakció egy enyhe elutasítás, amit fokozatosan felváltott az érdeklődés. Volt olyan amiről szívesen beszéltem, és voltak olyanok is amikről nem. Érdeklődve hallgattam a többieket is, mert sok volt bennük a meglepő megnyilvánulás. Ezt a játékot alkalmasnak tartom nyugodt körülmények között játszani, ugyanakkor feszültség levezetésre is jó.

– Horváth zsolt
Igazgató

Más, emberekkel foglalkozó intézmények:

Mire használható a játék az emberekkel foglalkozó különböző intézményekben?

 • bizalom erősítésére
 • egymás jobb megismerésére
 • kapcsolatok erősítésére
 • együttműködés fejlesztésére
 • egymás nagyobb mértékű elfogadására
 • pro-aktivitás fejlesztésére
 • célok megtalálására
 • önismeret fejlesztésére
 • önbizalom erősítésére
 • önfegyelem fejlesztésére
 • stressz-oldásra
JátékMely intézményekben használják tudomásunk szerint?
 • Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Kőszeg
 • Bp. XIII. Ker. Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 • Bp. XVII. Ker. Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, Budapest
 • Bp. XVIII. Ker. Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 • Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ, Nyírbátor
 • Óbudai Nevelési Tanácsadó, Budapest
 • Kispesti Nagyboldogasszony Plébánia, Budapest
 • Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia
 • Keresztelő Szent János Plébánia, Győrszentiván
Játék
 • Tiszta Élet Alapítvány, Taksony
 • Mosolygós Gyerekekért Alapítvány, Tatabánya
 • Vadaskert Ház Alapítvány, Budapest
 • Magyar Vöröskereszt, Budapest
 • Human Power Training , Zalaegerszeg
 • Carpe Diem Rekreációs Alapítvány
 • Országos Onkológiai Intézet, Budapest
 • Nyitott Ház Tanoda, Hatvan
A következőkben bemutatjuk azokat a projekteket, amelyekben kiemelt szerep jutott az Identity-nek.

1.) Közös Ügyeink Állampolgári Részvételen Alapuló Térségfejlesztés
Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar és Szalatnak települések lakossága, civil szervezetei.

A projekt konkrét célja:

A civil szervezetek szerepének, az állampolgárok tudatosságának és aktivitásának fejlesztése települési és térségi szinten, a hátrányos helyzetű, leszakadó térségekben. Ezen belül:

 • Új módszertan kidolgozása a civil szervezetek részvételére a települést és a térséget érintő döntésekben az előkészítéstől a megvalósításig
 • Civil szervezetek létrehozása, a meglévők fejlesztése az Alsómocsoládi körjegyzőség településein (5 település)
 • Térségi és régiós identitás, együttműködési készség fejlesztése és partnerség-építés az alsómocsoládi kistérségben
 • Civil szervezetek felkészítése a térség fejlesztésében (foglalkoztatás, szolgáltatások, érdekvédelem) való aktív szerepvállalásra
A játék célja:

A 2. munkafázisban (települési munkacsoportok megalakítása – településenként 30 fős csoportok) – került sor az Identity Pszichológiai Társasjáték bevetésére, a települési munkacsoportok csoportkohéziójának fokozására. A csapatépítő Identity játékok előkészítéseként, 3 napos játékvezető képzést tartottunk, majd a települési munkacsoportokban 3 alkalommal 3 órás blokkokban kommunikáció fejlesztő mini-tréninget. Ezzel mintegy megalapoztuk a csoporton belüli egyenrangú kommunikációt és előkészítettük a játékon belüli kommunikációs szabályok alkalmazását. Minden településen két alkalommal sor került a kiképzett játékvezetők vezetésével Identity játékra.

Kisvaszaron és Gerényesen sok roma származású, alacsony iskolázottságú, munkanélküli ember vett részt a játékban. A tapasztalatok igazolták azt, hogy az érzelmi intelligencia nincs összefüggésben a műveltséggel. Értették a feladatokat, nyitottak, őszinték voltak, képesek az önreflexióra. Mind a négy faluban érzékelni lehetett az egymásra való odafigyelés felszabadító hatását. Úgy tűnik az emberek ki vannak éhezve a figyelemre és az együttlétre. Többen lelkesen tervezték, hogy játékklubok beindításában és vezetésében részt vesznek.
Az előkészítő szakasz elérte a célját, az embereket összehozta, megnyitotta. Kialakult az elfogadás közös nyelve – a kommunikációs technikák megtanulása, és a játék során való begyakorlása által – ami a továbbiakban a hatékony együttműködést fogja szolgálni.

2.) „Együtt élünk” program a Települési Mediáció modell projekt keretében
MH Líceum Alapítvány és a Verőce község önkormányzata szervezésében valósult meg 2009-ben

A program által elérendő célok:

A község helyi kultúrájában feltárni, tudatosítani, megerősíteni és szándékoltan alkalmazható metodikává fejleszteni azokat az elemeket, amelyek a helyi polgárok harmonikus együttélését támogatják, erősítik. Kiteljesíteni azokat, amelyek a közbiztonságot fokozzák – összhangban a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájával.

Cél továbbá képzés keretében alkalmassá tenni a helyi közélet több szereplőjét az u.n. közösségi mediációs technikák közül a resztoratív konfliktuskezelés alkalmazására. Avagy a képzés maga, túl az ismeretátadáson, készségfejlesztésen és szemléletformáláson – egyúttal jelentős inspirációs hatás is a község élő, szóbeli kommunikációs terére, hisz a hallgatók viszonylag széles körben számoltak be élményeikről családjuknak, barátaiknak, munkatársaiknak. Azaz a község kommunikációs terében egy időben sok helyen és sok alkalommal, élményszerűen jelent meg a program témaköre.

A programban jelentős szerep jutott az Identity Pszichológiai Társasjátéknak, így írnak erről a program beszámolójában:

Manager

A játék egyrészt kiválóan alkalmasnak bizonyult a resztoratív szemlélet által oly fontosnak tartott saját érzelmek megfogalmazását segíteni, saját érzelmekről mások előtt nyíltan beszélni, illetve értő figyelemmel, megértéssel hallgatni másokat. A játék egyúttal olyan helyzeteket teremtett, melyben több esetben is resztoratív körnek megfelelő beszélgetés alakult ki. A játékkal jelentősen sikerült több helyen is tartósan tematizálni a kommunikációs tereket. A játék kiváló eszköznek bizonyult annak megtapasztalására is, hogy mit jelent a kommunikációs terek tudatos és szándékolt tematizálása és inspirálása. Nem utolsó sorban a játék a program eredményei fenntarthatóságának is egyik elemévé vált – t.i. több helyszínen is határozott szándék mutatkozik a játék további használatára is.

Az Identity kiválóan alkalmas arra, hogy 3-8 ember játék közben, moderált és szabályozott (!) keretek között mélyítse önismeretét, miközben tanúja s egyúttal értő támogatója társai hasonló törekvéseinek. A játék során a résztvevők egyre pontosabban képesek saját érzéseiket és élményeiket megfogalmazni, egyre határozottabban képesek saját érzéseiket vállalni és képviselni társaik előtt is, gyakorolni az értő figyelmet, a megértést – s ezen keresztül kapcsolódni a partnerhez. Csupa, csupa olyan képesség és készség kerül játék során aktivizálásra, fejlesztésre, amelyeket a resztoratív szemléletmód érvényesítése is megkíván. Ha a játék moderátora elég empatikus, akkor a játékosok tudatosítani is képesek, hogy mit is látnak a játék nyújtotta „tükörben” – önmagukról.

A tapasztalatok alapján ez a játék pompásan egészítette ki a programban szereplő facilitátor képzéseket. Először a program koordinátorai játszották, majd behívták a játékba barátaikat, a Nyugdíjasok Klubjában rendszeres elfoglaltsággá vált (olyannyira, hogy a Klub vett egy társasjátékot, s most már ottani segítő munkatárs moderálásával folyik a játék), született a program során olyan verzió is, amely a 6-7 éves gyerekekkel is játszható, szerveztünk játékot több alkalommal is munkahelyi csapatépítések támogatására, baráti társaságok kapcsolatainak elmélyítésére, családtagok közötti érzelmi kommunikáció élénkítésére stb.

A képzések hallgatóinak bizony némi nehézséget okozott saját érzelmeikkel ily módon szembesülni. Szembesülni avval, hogy valós konfliktushelyzetekben mennyire kiszolgáltatottak saját indulataiknak, saját érzelmeiknek. S nem könnyű szembesülni avval sem, hogy milyen nehéz segítséget kérni – milyen nehéz olyan bizalommal fordulni valakihez, képzett facilitátorhoz, hogy tőle merjen segítséget kérni az ember szorult helyzetében. (Ezért is bizonyult nagyon jó kiegészítőnek a korábban már méltatott Identity játék.)

3.) A komáromi Nokia gyárban 2011 folyamán három alkalommal tartottunk játékvezető képzést
HR –es munkatársaknak, középvezetőknek, és a „Talent” programban résztvevő vezetői utánpótlás csoportnak

Az Identity használatának célja:

A kiképzett játékvezetők vezetésével az újonnan létrehozott gyártó-szigeteken kívánják bevetni a játékot, azzal a célzattal, hogy az elbocsájtások során megrendült munkahelyi bizalmat segítsen visszaállítani, és az új munka csoportokat összekovácsolja.

Visszajelzések:

Felszabadultan tudtam beszélni az élményeimről, arról a témáról, ami a kártyán szerepelt, annak ellenére, hogy az elején féltem, hogy vajon milyen kérdéseket fognak rejteni a kártyák.

– Linda

Nagyon jól és kíváncsian éreztem magam, míg vártam a következő kártyát, és az arra adott választ, felismerést,és segítséget, ami ebből az életemhez kapcsolódik.

– Angi

Nagyon jó érzés volt a többieket hallgatni, megismerni a gondolataikat, megtudni, hogy milyen terveik vannak az életben. Jó érzés volt bizonyos kérdésekbe (amiket magamtól valószínűleg nem gondoltam volna végig), belegondolni.

– Ildi